ÀREES DE ACTIVITAT

 • Asesoría técnica

  ZAUDERA, S.L. le asesora en cualquier aspecto relacionado con el transporte de mercancías peligrosas en todas las modalidades (terrestre, marítimo y aéreo) encontrará en nuestros técnicos los profesionales experimentados y diligentes que le facilitarán la mejor alternativa posible en aspectos como: clasificación, documentación, elección de envases/embalajes, acondicionamiento de mercancías,...
 • Conselleria de seguretat ADR

  Som Consellers de Seguretat per al Transport de Mercaderies Perilloses. Assessorem als nostres clients, empreses relacionades amb aquest tipus de mercaderies, ja sigui com: expedidors, carregadors, transportistes, descarregadors, embaladors, etc. en tots els temes necessaris perquè l’expedició de les mercaderies resulti segura per a les persones, el medi ambient,...
 • Formació

  Qualsevol de les reglamentacions (ADR, RID, IMDG, IATA) aplicables al transport de mercaderies perilloses estableix l’obligació que el personal de les empreses afectades per les mateixes rebi una formació adequada a les seves comeses professionals que li permeti complir amb els mateixos sota una detallada observació dels requeriments normatius...
 • Operacions

  El compliment de les diferents reglamentacions de transport puix que es refereix a l’embalat, marcat, etiquetatge i documentació de les mercaderies perilloses, atenent a les particularitats de la normativa de cada mitjà de transport i, en consegüent, a les dificultats que pot comportar la multi-modalitat dels enviaments dels nostres...